Máy Tính

cách làm ma trận trên máy tính fx 500ms | Flash Wanted

17
cách làm ma trận trên máy tính fx 500ms | Flash Wanted

Ngoài sử dụng máy tính bỏ túi để học tập thì bạn cũng có thể sử dụng chúng để giải trí với trò ma trận vô cùng thú vị nữa. Dưới đây là cách làm ma trận của máy tính FX-500MS và FX-570MS mời các bạn tham khảo!

  • Hướng dẫn giải toán bằng máy tính CASIO FX 570VN PLUS

1. Ma trận

Bước 1: Mode ~> 2 ~> 9 ~> m+ đến n=80

Bạn đang xem: cách làm ma trận trên máy tính fx 500ms

Bước 2: Ấn nút lên ~> ấn 1313131… đến full màn hình.

Bước 3: Ấn = 2 ~> ấn 0,1 ~> del 2 cái ~>rồi delheeset mấy số 131313… đến mấy số 0000 ( đừng del số 3311).

Bước 4: Ấn liên tục sin tan sin tan… cho đến ma trận xuất hiện.

2. Ma trận con heo

– Nhấn mode 3 1

– Nhấn 1, sau đó nhấn liên tiếp M+ cho đến khi màn hình hiện n=40, nhấn M+ 2 lần nữa.

– Nhấn 2 chọn ESC, ấn ^(mũi tên lên) rồi ấn 3030… cho đến khi màn hình đầy.

– Nhấn = 2 lần, nhấn 0 1. Màn hình hiện syntax ERROR,… không cần quan tâm chữ này.

– Nhấn < nhiều lần để con trỏ đứng cạnh số 3 (không được để con trỏ vào số 3). Sau đó nhấn shift del, rồi nhấn del để xoá hết 3030…

– Khi xoá hết 3030.. nhấn del lần nữa. Rồi nhấn del 9 bốn lần. Sau đó nhấn shift del.

– Nhấn từ 1-9 bốn lần, sau đó nhấn > nhiều lần cho đến chỗ con trỏ ở dấu phân số (VD: mp).

– Nhấn alpha hyp . nCr . shift nCr ( giữa các chữ có dấu chấm) làm như thế 5 lần.

– Sau đó nhấn > nhiều lần để cho con trỏ ở giưa hai chữ log xor. sau đó ấn dấu nhân.

– Nhấn shift del 9. giữ số 8 rồi ấn AC nhiều lần sẽ hiện ra đàn lợn chạy.

holder

Nếu bạn có nhu cầu tìm mua máy tính casino thì có thể tham khảo tại đây.

3. Ma trận bò cập

Gần giống cách làm lợn chạy, khác ở chỗ thay từ 1-9 thành ABCDeFXYM (e ấn bằng phím alpha+In). Thay ấn 8 nhiều lần bằng ấn x bình phương nhiều lần.

4. Ma trận I Love you (hot)

Mode 2 lần chọn Reg (2) ấn nút sang chọn Quad (3).

Ấn 1 rồi ấn ‘=’ rồi ấn M+ 42 lần rùi ấn 2.

Chọn nút lên cho ra chữ Freq40 = rồi ấn 13131313 đến hết sau đó ấn = rồi ấn số 0 tiếp đến số 1.

Ấn 1 lần nút sang rồi AC. Tiếp tục ấn nút lên rồi ấn 3030303 cho đến hết, ấn = rồi lại ấn số 0 tiếp đến số 1. Có thể nó hiện ra Math Error hay Stack Error or Syntac Error thì mặc kệ việc tiếp theo là ấn nút sang trái.

Ấn nút sang trái lùi về đền sát đít số 03 (nhớ là chỉ đứng sau số 0303 nếu ko sẽ hỏng).

Ấn Shift+del rồi del về đến hết, sau khi del hết rùi thì tiếp tục nhấn del 4 lần (nhớ chỉ 4 lần).

Ấn Shift+del bắt đầu bước viết chữ : ấn ” . ” , alpha ” (-)” (tức là chữ a), ấn shift ”1” chọn 3 để có chữ n, tiếp đó ấn Const 06 để có chữ h, lại ấn ” . ”, alpha ” , ” tức là chữ Y, ấn shift ” In ” để có chữ e, rùi const 17 để có chữ u.

Lại ” . ”, lại ấn shift ” In ” để có chữ e, rồi alpha ” M +” để có chữ M. Tiếp đó các bạn chỉ việc nhấn ”.” rùi shilf ”x”(chữ P) ấy cho đến hết (tức là ko viết dc nữa ấy).

Sau khi viết hết rồi ấn sang trái cho đến hết (lùi về dấu chấm đầu tiên ấy). Cuối cùng ấn Shift + Del + 8.OK.

5. 101 kiểu ma trận (HOT), thích ấn cái gì cũng ra ma trận

Bước 1:

Tham khảo: giãn tĩnh mạch thực quản có mấy độ | Flash Wanted

Ấn mode chọn SD, sau đó ấn 9M+ đến 42 lần, ấn tiếp 2 và sau đó ấn nút lên nhấn 303030…3 đến hết được thì thôi.

Bước 2:

Ấn = = tiếp ấn 0 1 và ấn nút qua trái đến khi tới sát số 3 (cách làm như ma trận bình thường), ấn tiếp shift del để hiện dấu nhấy (chèn) sau đó nhấn del để xóa hết 303030…3 đó đi. Khi xóa hết, màng hình lúc này trắng ko còn các số 3030 nữa.

Bây giờ bạn ấn thêm một lần del nữa, bây giờ màn hình hiện lên các kí tự khác nhau như: mpmp.v..v… Lúc này bạn không cần để ý tới các ký tự đó, bạn ấn shift del để tắt dấu phẩy đi và nhập đoạn mã shift nCr .nCr. nCr. (để ra P.C.C.) đến khi thấy chữ log xornm thì bạn vào giữa chỗ trống của 2 kí tự đó và chèn số 0 vào.

Bước 3:

Lúc này, bạn chỉ việc lui về ban đầu đến hết được thì thôi, ấn shift del để hiện dấu phẩy và ấn del del 9. Xong phần I.

Bước 4:

Bạn ấn nút ON hoặc nút AC để tắt ma trận đi, tiếp bạn ấn nút lên và ấn 5 rùi ấn = = và sau đó ấn 0 1. Lúc này bạn ấn del del, màn hình hiện lên : : : P.C.C.P..bạn ấn nút qua trái tới đầu 2 dấu : (bước này quan trọng, nếu bạn thấy có ba dấu hai chấm thì lui 3 lần, còn hai dấu chấm thì lui 2 lần. Chú ý: phải tới chỗ dấu hai chấm đầu tiên rồi mới lui và ko nên lui quá, nếu lui quá thì bạn sẽ làm lại từ đầu đấy) và Ấn shift nCr. flashwanted.com. cứ như thế đến hết được thì thôi.

Bước 5:

Sau khi ấn như trên thì bạn ấn nút tới sẽ thấy log xornm thì chèn số 0 vào, bạn ấn lui về đến hết được và bạn ấn nút shift del và del del 9, màng hình lúc này hiện lên cho bạn chọn, bạn ấn 0 1 rùi ấn shift del để tắt dấu nháy, chèn bất kỳ kí tự nào bạn muốn (vd: 1,2,3,flashwanted.com hay sin v…v….) cứ mỗi ký tự là mỗi kiểu khác nhau và cuối cùng bạn ấn shift del del del 9. Xong bây giờ bạn có chạy bất kì kiểu kí tự nào bạn muốn.

6. Ma trận tên bay

1. Từ bước 1 đến bước 8 của ma trận mới.

2. DEL 3 lần.

3. ALPHA – C -chấm… cho đến hết (không xóa kí tự lạ).

4. AC.

5. Làm từ bước 1 đến bước 5 của ma trận mới.

6. ANS, =, AC.

7. 99 =

8. Lên 1 lần.

9. Sang phải 1 lần.

10. DEL 3 lần.

11. SHIFT-DEL-9 (thật nhanh).

7. Ma trận lờ đờ

1. Bước 1 đến bước 6 của ma trận cấp 1

2. 9999 =

3. Lên 1 lần

4. Sang phải 1 lần

5. DEL 2 lần, lùi về đầu

6. ALPHA -C – chấm (2 lần)

7. C (đậm-nút nCr) – chấm

8. ALPHA-ln-chấm (hiện lên chữ e)

Tham khảo: cách xem đĩa trên máy tính | Flash Wanted

9. ALPHA-phẩy-chấm (hiện lên chữ Y)

10. Theo thứ tự C.C.C (đậm).e. Y…. cho đến hết (xóa các kí tự lạ). Ký tự cuối cùng phải là e

11. AC

12. 9.99999… (qua dấu chấm) E99 + 0.000000 (qua dấu +) 9E99

13. =, AC

14. 9999, =

15. 9.9999… (qua dấu chấm) E99 + 8E89

16. =, AC, ANS, =, AC

17. 9999 =

18. Lên 1 lần

19. Sang phải 1 lần

20. Sang phải, tìm đến số 9 trong “E89”

21. Nhấn DEL vài lần

22. Lùi về đầu (sang trái) đến chỗ dấu 2 chấm

23. SHIFT-DEL

24. Nhấn dấu trừ liên tục cho đến khi ma trận hình thành

8. Ma trận bay

1/MODE >REG >LIN

2/S , (dấu phẩy cạnh nút M+ ) 9 M+ 26 lần

3/9 M+

4/ 3030303030….03 = AC.

5/^(Freq27= ) Ans = = 0 1 < < < < để con trỏ ngay sau chữ s của chữ Ans ấn S DEL DEL DEL S DEL.

6/Ấn tổ hộp phím trong dấu ngoặc kép 17 lần {C.P.).} không được sai một chút nào nếu ấn sai quay lại sửa không được DEL.

7/Ấn log ln liên tục tới khi không ấn được.

8/< < đưa con trỏ về đầu tiên DEL DEL DEL DEL DEL DEL S DEL 9.

Chú ý :Có thể thay log ln bằng + – hoặc sin cos ..v.v. {C.P.).}có C tổ hợp P chỉnh hợp và dấu).

6’/Ấn tổ hợp 12kí tự bất kì ví dụ (0121)940-1111 hoặc XYMXYMXYMXYM hoặc 109876543210.

7’/Ấn tổ hộp phím trong dấu ngoặc kép 18 lần {C.P.).} không được sai một chút nào nếu ấn sai quay lại sửa không được DEL.

8’/ Như 8/

Theo wattpad

Danh mục: Máy Tính
Nguồn: https://flashwanted.com

0 ( 0 votes )

Flash Wanted

https://flashwanted.com
Flashwanted.com là Blog  chia sẻ các kiến thức thủ thuật hay về công nghệ mạng máy tính, các tin tức mới nhất về công nghệ game

Bài Viết Liên Quan