""
Fri. Jan 28th, 2022
cách tính hao mòn tài sản | Flash Wanted
cách tính hao mòn tài sản | Flash Wanted

Khấu hao là gì? Trích khấu hao tài sản cố định là gì? Cách tính hao mòn TSCĐ nhanh như thế nào? Để trả lời cho những câu hỏi này đòi hỏi bạn phải có những kiến thức nhất định về khấu hao tài sản. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để có được những thông tin hữu ích.

Khấu hao là gì?

Khấu hao (Depreciation) là việc tính toán, định giá, phân bổ sao cho có hệ thống giá trị của tài sản vì sự hao mòn tài sản sau một thời gian sử dụng. Khấu hao tài sản cố định được tính toán vào chi phí sản xuất kinh doanh xuyên suốt thời gian sử dụng tài sản cố định.

Bạn đang xem: cách tính hao mòn tài sản

Theo khái niệm khác: Khấu hao là một công cụ kế toán nhằm mục đích phân bổ chi phí phát sinh của tài sản cố định nào đó cho một số thời kỳ kế toán, tương ứng với tuổi thọ của tài sản.

Trong bảng tổng kết tài sản vào cuối kỳ, các tài sản như vậy được đưa vào ở mức chi phí mua sắm trừ khấu hao do biện pháp khấu hao chỉ để phân bổ về chi phí đầu tư ban đầu của một tài sản đối với hàng hóa bán ra chứ không nhằm mục đích tính toán giá trị giảm đi của tài sản cố định. Đây là lý do lý giải tại sao bảng tổng kết tài sản không chỉ ra được giá trị hiện thực của nó.

Khấu hao (Depreciation) là việc tính toán, định giá, phân bổ sao cho có hệ thống giá trị của tài sản vì sự hao mòn tài sản sau một thời gian sử dụng

Khấu hao (Depreciation) là việc tính toán, định giá, phân bổ sao cho có hệ thống giá trị của tài sản vì sự hao mòn tài sản sau một thời gian sử dụng

Ý nghĩa của khấu hao

Khấu hao là việc đưa giá trị của tài sản cố định vào chi phí kinh doanh hình thành nên một quỹ được gọi là quỹ khấu hao nhằm để tái tạo lại tài sản cố định. Tuy nhiên việc khấu hao này có ý nghĩa rất lớn khi đứng trên góc độ doanh nghiệp và cả ở tầm quốc gia.

Về mặt kinh tế

Hao mòn tài sản cố định là gì? Đây là vấn đề khách quan và tại mỗi thời điểm trong một vòng đời hữu dụng của tài sản cố định. Việc xác định mức độ hao mòn là khó và thậm chí là không thể. Điều này gây nên nhiều khó khăn trong việc quản lý và theo dõi về tài sản cố định.

Việc ghi chép, phản ánh giá trị tài sản cố định trên sổ sách kế toán là không thể tiến hành được nên đa phần sẽ gây khó khăn cho việc bán hay trao đổi giữa tài sản cố định này đối với tài sản cố định khác khi công ty có ý định thay đổi.

Thông qua việc trích khấu hao sẽ cho phép công ty phản ánh được giá trị thực của tài sản cố định. Đồng thời vì khấu hao là một khoản chi phí kinh doanh nên việc khấu hao sẽ làm giảm lợi tức ròng, nếu khấu hao tăng đồng nghĩa với việc lãi ròng giảm.

Về mặt tài chính

Khấu hao chính là biểu hiện bằng tiền của phần giá trị tài sản cố định đã bị hao mòn. Tiền khấu hao chính là một yếu tố của chi phí sản xuất kinh doanh. Vì nó là một bộ phận trong giá thành sản phẩm nên khi hàng hóa được tiêu thụ ra ngoài thị trường thì tiền khấu hao sẽ được giữ lại và hình thành quỹ khấu hao.

Chi phí khấu hao tài sản là gì?

Chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình

Chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình là giá trị khấu hao mà công ty phải bỏ ra để trích mức khấu hao ứng với nguyên giá của tài sản cố định đó qua những kỳ tùy thuộc vào thời gian sử dụng hữu ích của nó.

Tài sản cố định hữu hình theo định nghĩa của Chuẩn mực kế toán số 03 là các tài sản có hình thái vật chất do công ty nắm giữ để dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thích hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình.

Xem thêm: 10 cách kinh doanh tại nhà | Flash Wanted

Khấu hao chính là biểu hiện bằng tiền của phần giá trị tài sản cố định đã bị hao mòn

Khấu hao chính là biểu hiện bằng tiền của phần giá trị tài sản cố định đã bị hao mòn

Chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình

Tương tự như tài sản cố định hữu hình, khi doanh nghiệp bắt đầu sở hữu tài sản cố định vô hình cũng là lúc phát sinh khoản chi phí khấu hao của tài sản cố định vô hình đó. Khác với tài sản cố định hữu hình, TSCĐ vô hình là tài sản không có hình thái vật chất nhưng có thể xác định được giá trị và được doanh nghiệp nắm giữ, dùng trong một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hay cho những đối tượng khác thuê thích hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định vô hình.

Cách tính hao mòn tài sản cố định như thế nào?

Phương pháp khấu hao tài sản cố định cần phải được xem xét lại theo định kỳ nhất định và thường là cuối năm tài chính. Nếu có sự thay đổi một cách đáng kể trong cách thức sử dụng tài sản để mang lại lợi ích cho công ty, thì được thay đổi phương pháp khấu hao và mức khấu hao được tính cho năm hiện hành và năm tiếp theo.

Có 3 phương pháp khấu hao TSCĐ được áp dụng hiện nay. Theo đó mỗi phương pháp tính khấu hao sẽ sử dụng những yếu tố khác nhau, cũng như đem lại hiệu quả khác nhau cho doanh nghiệp.

Khấu hao đường thẳng

Phương pháp khấu hao tuyến tính hay khấu hao đường thẳng chính là phương pháp tính mà trong đó định mức khấu hao của tài sản cố định là như nhau trong suốt thời gian sử dụng. Đây chính là phương pháp tính đơn giản và thường được sử dụng nhiều nhất hiện nay.

Công thức tính khấu hao đường thẳng như sau:

Chi phí khấu hao hàng năm = Nguyên giá tài sản cố định/ Thời gian khấu hao

Trong đó thì mức trích khấu hao tài sản cố định trung bình hàng tháng sẽ bằng số khấu hao phải trích cho cả năm chia 12 tháng.

Phương pháp khấu hao tuyến tính là phương pháp tính đơn giản và thường được sử dụng nhất.

Phương pháp khấu hao tuyến tính là phương pháp tính đơn giản và thường được sử dụng nhất.

Khấu hao theo số lượng sản phẩm

Đối với phương pháp tính khấu hao này thì tuổi thọ hữu ích của tài sản cố định được biểu thị bằng tổng số đơn vị đã dự kiến được sản xuất. Chúng ta sẽ hiểu phương pháp khấu hao theo số sản phẩm như sau nếu áp dụng theo công thức:

Mức trích khấu hao tháng của TSCĐ = Số lượng sản phẩm được sản xuất trong tháng x Mức trích khấu hao bình quân với một đơn vị sản phẩm

Tham khảo: cách điều chỉnh báo cáo tài chính | Flash Wanted

Trong đó: Mức trích khấu hao bình quân tính với một đơn vị sản phẩm = Nguyên giá TSCĐ/Sản lượng của công suất thiết kế.

Khấu hao theo số dư giảm dần

Khấu hao theo số dư giảm dần có công thức:

Giá trị khấu hao hàng năm = Nguyên giá của tài sản tại năm tính khấu hao x tỷ lệ khấu hao nhanh

Theo đó:

  • Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng nhân với hệ số điều chỉnh.
  • Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng (%) = (1/Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định) x 100.

Ngoài ra, còn một số yếu tố khác để tính khấu hao sẽ được quy định cụ thể trong luật tài chính doanh nghiệp và các quy chế riêng của công ty.

Khấu hao nhanh là gì? Khi nào được tính khấu hao nhanh?

Giải thích khấu hao nhanh là gì?

Khấu hao nhanh (tiếng Anh là Accelerated depreciation method) là việc trích mức khấu hao theo hướng thúc đẩy nhanh quá trình thu hồi vốn trong các năm đầu sử dụng tài sản cố định.

Khấu hao nhanh hay còn được gọi là phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. Phương pháp này được áp dụng đối với những công ty thuộc lĩnh vực công nghệ, đòi hỏi phải thay đổi và phát triển nhanh.

Ưu điểm

  • Phương pháp khấu hao nhanh có ưu điểm cơ bản là giúp cho công ty nhanh chóng có thể thu hồi vốn đầu tư và hạn chế ảnh hưởng của hao mòn vô hình.
  • Tạo ra lá chắn thuế từ khấu khao cho công ty (làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải nộp).

Hạn chế

  • Khấu hao nhanh sẽ làm cho chi phí kinh doanh trong các năm đầu tăng cao, làm giảm lợi nhuận của công ty. Từ đó ảnh hưởng tới những chỉ tiêu tài chính, nhất là những chỉ tiêu về khả năng sinh lời, ảnh hưởng tiêu cực tới giá cổ phiếu của công ty trên thị trường.
  • Việc tính toán khấu hao nhanh cũng phức tạp hơn vì phải tính lại hàng năm và phải ở một mức độ nhất định để chi phí khấu hao không hoàn toàn thích hợp với mức độ hao mòn của tài sản cố định trong quá trình sử dụng.

Phương pháp khấu hao nhanh có ưu điểm cơ bản là giúp cho công ty nhanh chóng có thể thu hồi vốn đầu tư và hạn chế ảnh hưởng của hao mòn vô hình.

Phương pháp khấu hao nhanh có ưu điểm cơ bản là giúp cho công ty nhanh chóng có thể thu hồi vốn đầu tư và hạn chế ảnh hưởng của hao mòn vô hình.

Điều kiện để tính khấu hao nhanh

Căn cứ pháp lý khấu hao nhanh tài sản cố định

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC có quy định như sau:

“Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa là không quá 2 lần mức khấu hao tính theo phương pháp đường thẳng để mau chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia hoạt động kinh doanh được tính khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải bảo đảm kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian dùng tài sản cố định nêu ở Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.”

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: “Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa là không quá 2 lần mức khấu hao tính theo phương pháp đường thẳng để mau chóng đổi mới công nghệ đối với một số tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải bảo đảm kinh doanh có lãi.”

Điều kiện để được áp dụng phương pháp trích khấu hao nhanh tài sản cố định

Theo các quy định trên, khấu hao nhanh chỉ được thực hiện với các công ty:

Xem thêm: Cách thay skin trong Minecraft | Flash Wanted

  • Hoạt động kinh tế mang lại hiệu quả cao;
  • Khi thực hiện khấu hao nhanh, công ty vẫn có lãi;
  • Chỉ thực hiện phương pháp khấu hao nhanh đối với máy móc, thiết bị; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm.

Hy vọng bài viết trên đây của CÔNG TY TNHH Sài Gòn ACS đã giúp bạn hiểu rõ khấu hao là gì cũng như những thông tin liên quan. Khấu hao tài sản cố định đóng vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp, chính vì thế hãy kiểm tra kỹ lưỡng hoặc nhờ đến những đơn vị hỗ trợ uy tín để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.