""
Sat. Jan 29th, 2022
giải bài toán trên máy tính tin học 10 | Flash Wanted
giải bài toán trên máy tính tin học 10 | Flash Wanted
Giải bài toán trên máy tính tin học 10

Lý thuyết Tin học 10 Bài 6: Giải bài toán trên máy tính hay, ngắn gọn

Lý thuyết Tin học 10 Bài 6: Giải bài toán trên máy tính hay, ngắn gọn

• Giải bài toán trên máy tính trải qua 5 bước

– B1: xác định bài toán

Bạn đang xem: giải bài toán trên máy tính tin học 10

– B2: lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

– B3: viết chương trình

– B4: hiệu chỉnh

– B5: viết tài liệu

1. Xác định bài toán

– Là quá trình xác định 2 thành phần: Input và Output và mối quan hệ giữa chúng.

– Ví dụ: Tìm bội chung lớn nhất (BCNN) của hai số nguyên dương A và B

+ Input: A, B

+ Output: BCNN(A,B)

2. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

a. Lựa chọn thuật toán

– Một bài toán có nhiều cách giải, do đó người ta lựa chọn thuật toán phù hợp nhất dựa trên các tiêu chí:

+ Thời gian thực hiện ngắn

+ Sử dụng ít ô nhớ

+ Thuật toán dễ hiểu, ít phức tạp

+ Tốn ít tài nguyên nhất có thể.

Tham khảo: hình nền nghệ thuật cho máy tính | Flash Wanted

b. Diễn tả thuật toán

Ví dụ: Tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai số nguyên dương M và N.

Xác định bài toán:

– Input: Nhập M, N

– Output: ƯCLN(M, N)

Ý tưởng: Sử dụng những điều đã biết sau:

– Nếu M = N thì giá trị chung đó là ƯCLN của M và N

– Nếu M > N thì ƯCLN(M, N) = ƯCLN(M – N,N)

– Nếu M < N thì ƯCLN(M, N) = ƯCLN(M,N- M)

Thuật toán

– Thuật toán diễn tả bằng cách liệt kê

+ Bước 1: Nhập M, N;

+ Bước 2: Nếu M = N đưa ra ƯCLN(M,N)=M; Kết thúc

+ Bước 3: Nếu M > N thì M ←M – N rồi quay lại bước 2;

+ Bước 4: N ←N – M rồi quay lại bước 2

– Thuật toán diễn tả bằng sơ đồ khối

Lý thuyết Tin học 10 Bài 6: Giải bài toán trên máy tính hay, ngắn gọn

Sau đây là hai ví dụ mô phỏng các bước thực hiện thuật toán trên:

Lý thuyết Tin học 10 Bài 6: Giải bài toán trên máy tính hay, ngắn gọn

Xem thêm: cách làm sáng màn hình máy tính | Flash Wanted

3. Viết chương trình

– Viết chương trình là việc tổng hợp giữa việc lựa chọn cách tổ chức dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ lập trình để diễn đạt đúng thuật toán.

Ngôn ngữ lập trình + Thuật toán = Chương trình

– Khi viết chương trình ta nên chọn một ngôn ngữ lập trình hoặc một phần mềm chuyên dụng thích hợp vơi thuật toán.

– Viết chương trình trong ngôn ngữ nào thì phải tuân theo ngôn ngữ đó.

– Chương trình dịch chỉ có thể phát hiện và thông báo về mặt ngữ pháp.

4. Hiệu chỉnh

– Khái niệm: là việc thử chương trình với 1 số bộ Input tương ứng với Output đã biết trước, từ đó ta xác định được các lỗi của chương trình.

– Mỗi bộ Input – Output được gọi là các Test.

5. Viết tài liệu

– Tài liệu dùng để:

+ mô tả bài toán, thuật toán

+ thiết kế chương trình

+ kết quả thử nghiệm

+ hướng dẫn sử dụng

– Tài liệu này rất có ích cho người sử dụng chương trình và cho việc đề xuất những khả năng hoàn thiện thêm

– Các bước có thể lập đi lặp lại nhiều lần cho đến khi ta cho rằng chương trình đã làm việc đúng đắn và hiệu quả

Xem thêm các bài Lý thuyết và Câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

  • Lý thuyết Bài 7: Phần mềm máy tính hay, ngắn gọn
  • Trắc nghiệm Bài 7 (có đáp án): Phần mềm máy tính
  • Lý thuyết Bài 8: Những ứng dụng của tin học hay, ngắn gọn
  • Trắc nghiệm Bài 8 (có đáp án): Những ứng dụng của tin học
  • Lý thuyết Bài 9: Tin học và xã hội hay, ngắn gọn
  • Trắc nghiệm Bài 9 (có đáp án): Tin học và xã hội

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Tham khảo: màn hình máy tính cảm ứng | Flash Wanted

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại flashwanted.com

  • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
  • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
  • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án